Jakie były początki bomby wodorowej?

Reklama

Powstanie bomby wodorowej związane jest głównie z postacią Edwarda Tellera - amerykańskiego badacza z dziedziny fizyki teoretycznej. Kwestię broni termojądrowej podejmował on już w 1942 roku. Rok później został członkiem projektu Manhattan w laboratorium Los Alamos na terenie Nowego Meksyku. Celem programu było skonstruowanie bomby atomowej. Z racji faktu, że Teller uznawał za lepsze rozwiązanie budowę „superbomby”, tzn. bomby wodorowej, wkrótce odmówił udziału w badaniach i opuścił Nowy Meksyk.

Powrócił dopiero w 1950, by wesprzeć inicjatywę prezydenta Trumana, który chciał stworzenia bomby wodorowej. U źródeł projektu leżała udana próbna eksplozja atomowa, której dokonało ZSRR rok wcześniej. 1 listopada 1952 amerykańscy fizycy pod kierunkiem Edwarda Tellera i Polaka Stanisława Ulama doprowadzili do pierwszego wybuchu bomby termojądrowej "Ivy Mike"na Oceanie Spokojnym. Szacowano, że osiągnęła ona moc co najmniej 15 milionów ton trotylu, czyli kilkaset razy więcej niż bomba zrzucona na Hiroszimę. W wyniku eksplozji doszło do "wyparowania" wyspy Elugelab będącej celem ataku, po której pozostałość stanowi jedynie krater w archipelagu Wysp Marshalla.

Czym różni się bomba wodorowa od bomby atomowej?

Główna różnica między ładunkami polega na tym, w jaki sposób wyzwalana jest energia. W przypadku bomby atomowej dochodzi do rozszczepienia atomów. W bombach wodorowych ma natomiast miejsce synteza jądrowa prowadząca do łączenia dwóch mniejszych jąder atomowych w jedno. W rezultacie bomba wodorowa osiąga zdecydowanie większą moc, prowadząc do wybuchów o szerszym zasięgu.

Reklama

Jak duże zniszczenia może powodować bomba wodorowa?

Nukemap, czyli interaktywna platforma wykorzystująca Google Maps pozwala na oszacowanie skali oddziaływania zdetonowanego ładunku na terenie wybranego miasta. Bomba o mocy 100 kiloton zrzucona w centrum Londynu spowodowałaby powstanie kuli ognia o promieniu 500 m. Wszystkie budynki w odległości kilometra zostałyby doszczętnie zniszczone. Wybuch ładunku nad miastem przyczyniłyby się do śmierci około 130 tysięcy osób i zranienia ponad 350 tysięcy.

Które państwa posiadają broń jądrową?

Skonstruowanie bomb wodorowych jest trudniejsze niż w przypadku tradycyjnych ładunków nuklearnych. Dlatego tylko kilka państw ma je w swoim arsenale. Należą do nich: Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Chiny oraz Francja. Wszystkie podpisały Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową, co jest jednoznaczne także z nieprzeprowadzaniem testów nuklearnych. Dokumentu nie przyjęły jednak: Indie, Pakistan, Izrael oraz Korea Północna, o których uważa się, iż mogą posiadać bomby wodorowe.