Kardynał Stanisław Dziwisz dziękował papieżowi również za wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła na świecie. - Rozumiem motywacje, jakie Benedykt XVI przedłożył uczestnikom konsystorza. Benedykt XVI kierował Kościołem Chrystusowym po odejściu papieża Jana Pawła II z wielką rozwagą i mądrością, które wypływały z jego niezwykłych zdolności intelektualnych, a także z głębokiej wiary - mówił kardynał.

Reklama

Dziękuję Ojcu Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła w duchu wierności Mistrzowi z Nazaretu. Jako biskup z Polski zapewniam go, że pozostaniemy wdzięczni za Jego przyjaźń do Jana Pawła II, jego beatyfikację, a także za wyjątkową życzliwość do narodu polskiego. Osobiście będę mu wierny i wdzięczny za to wszystko, co otrzymałem od niego. Kościół krakowski pozostanie zawsze wdzięczny Piotrowi naszych czasów Benedyktowi XVI - ogłosił hierarcha.

Benedykt XVI abdykuje 28 lutego. Papież uzasadnił swoje odejście zaawansowanym wiekiem i brakiem wystarczających sił, by kierować Kościołem w odpowiedni sposób.Do 28 lutego wszystkie urzędy kościelne będą działać tak, jak dotychczas.