Profesor Tomasz Nałęcz podkreśla, że nasze barwy to symboliczne spoiwo narodowe. Nasza biało-czerwona flaga i biały orzeł na czerwonym tle, źródło naszych barw narodowych - wyjaśnia historyk - to taki kod narodowy, który zszywa nas jako wspólnotę. Profesor zaznacza, że najważniejszym elementem dla narodu jest świadomość ale jest ona niematerialna, a widomym symbolem tej świadomości jest nasza flaga czy hymn narodowy.P

Reklama

Prezydent Bronisław Komorowski, zgodnie z tradycją Dnia Flagi, będzie wręczał różnym instytucjom nasz narodowy sztandar. Flagi odbiorą między innymi: Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, WWF Polska, Klub Gaja oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Flagi z rąk Prezydenta RP odbiorą także podróżniczki i dziennikarki Elżbieta Dzikowska i Beata Pawlikowska oraz zdobywca obu biegunów Marek Kamiński.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 12 uroczystym podniesieniem flagi przed Pałacem Prezydenckim.

Wcześniej o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim prezydent Komorowski wręczy nominacje generalskie funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Następnie o 10.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent weźmie udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy.