Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który jako święto ustanowiony został na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Reklama

Jarosław Pych wyjaśnia w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że kolory biały i czerwony nawiązują do średniowiecznego herbu Piastów. Pas biały pochodzi od orła - tłumaczy - zaś pas czerwieni pochodzi od koloru tarczy herbowej. Oficjalnie w przestrzeni publicznej taki herb pojawia sie na pieczęci Przemysła II, chociaż, dodaje kustosz, są przesłanki by sądzić, że ten znak był używany już wcześniej.

Jarosław Pych przypomina, że przez wieki symbolem Polaków był orzeł biały na czerwonym tle, dopiero w czasie powstania listopadowego zaczęły pojawiać się wstęgi w tych brawach. Ekspert przypomina, że biało-czerwone emblematy już jako stałe barwy narodowe regularnie zaczęły pojawiać się w czasie I wojny światowej.

Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił Sejm 1 sierpnia 1919. W ustawie napisano: Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny - biały, dolny zaś - czerwony.