Sekuła odczytał dziennikarzom w przerwie posiedzenia komisji treść pisma, które w czwartek do sekretariatu komisji przysłał szef kancelarii premiera Tomasz Arabski.

Jak mówił Sekuła, z pisma wynika, że premier "jest gotów stawić się na przesłuchanie w charakterze świadka w każdym zaproponowanym przez komisję terminie". Jednak - jak napisał Arabski - "po przeanalizowaniu kalendarza" premiera, "najdogodniejszym terminem" przesłuchania byłyby dni: 4, 5 lub 10 lutego.

Sekuła poinformował, że na najbliższym posiedzeniu prezydium komisji zdecyduje, w którym z tych dni wezwie Tuska na przesłuchanie.