"Za" było 12 radnych, przeciw tylko trzech. Wniosek o przyznanie honorowego obywatelstwa dla posła Palikota wniósł Zygmunt Dechnik, przewodniczący Rady Miasta.

Reklama

Tłumaczy, że Palikot był inicjatorem powstania w Biłgoraju Towarzystwa Gospodarczego, Biłgorajskiej Agencji Rozwoju, Fundacji Kresy 200, czy utworzenia Kolegium UMCS.

"Nic w mieście nie działo się bez wiedzy i wsparcia Palikota" - podkreślił i dodał, że kontrowersje wobec posła Platformy nie interesowały radnych. "My ocenialiśmy zasługi posła w rozwój miasta, a nie jego poczynania polityczne" - wyjaśnił.

Po przyznaniu mu tytułu Palikot złożył krótkie oświadczenie: "W związku z nadaniem mi przez Radę Miasta Biłgoraja tytułu Obywatela Miasta Biłgoraja pragnę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, wzruszony i zobowiązany".