Aż 64 procent ankietowanych przez TNS OBOP Polaków źle ocenia pracę gabinetu. 49 procent uważa, że Donald Tusk źle wypełnia swoje obowiązki. Pozytywnie o działaniach gabinetu Tuska wypowiada się 28 procent badanych. Samego premiera dobrze ocenia 41 procent ankietowanych.

Reklama

W porównaniu z badaniami styczniowymi rząd uzyskał o 6 punktów procentowych mniej ocen pozytywnych. Wzrósł jednocześnie o 8 punktów procentowych odsetek badanych źle oceniających jego działania.

TNS OBOP podkreśla, że oceny rządu PO - PSL są na takim samym poziomie, jaki uzyskał gabinet Jarosława Kaczyńskiego w listopadzie 2007 r., w ostatnim miesiącu urzędowania.