Wyjątkowość badania polega na doborze respondentów. Było nimi 800 praktykujących katolików, na co dzień współpracują ze swoim proboszczami. Byli to więc ludzie, którzy świetnie znają Kościół i troszczą się o jego dobro.

Reklama

Pytania dotyczyły problemów, które w ostatnim czasie poruszają media. Jeśli ktoś spodziewał się jakiś laurek, to bardzo się zdziwił. Odpowiedzi bowiem są niezwykle krytyczne wobec księży, ale jednocześnie pozytywne wobec Kościoła.

>>> Senyszyn do księży; Bądźcie z owieczkami

Polscy katolicy chcą jednego, duchowego przywódcy. Pragnienie takie wyraża aż 62 procent respondentów. Najwięcej widzi go w kard. Stanisławie Dziwiszu (15 procent), abp. Józefie Michaliku (11 procent) i abp. Kazimierzu Nyczu (9 procent).

Wierni zgodnie stwierdzają, że polscy biskupi mają sprzeczne poglądy. Najbardziej różni hierarchów Radio Maryja (tak uważa 60 procent badanych), dalej poglądy polityczne i stosunek do lustracji. Są natomiast zgodni w sprzeciwie wobec eutanazji. Według badanych hierarchami - których poglądy najbardziej różnią się od innych biskupów - są znani z wyrazistości: abp Józef Życiński, bp Tadeusz Pieronek i abp Tadeusz Gocłowski. "Różnice są jak najbardziej dopuszczalne, a nawet pożądane, o ile nie dotyczą kwestii doktrynalnych, a tu różnic nie ma" - uważa bp Pieronek.

Reklama

Co ciekawe, katolicy (50 procent) wcale nie uważają, że duchowni w Polsce za bardzo mieszają się do polityki. W odpowiedziach podkreślali, że głos Kościoła w sprawach społecznych powinien być bardziej słyszany.

Reklama

Nie są też zwolennikami lustracji biskupów i księży. 60 procent uważa, że lustracja jest niepotrzebna, a tylko co trzeci, że konieczna. W odpowiedziach padały argumenty, że kontakty duchownych z SB w przeszłości nie mają wpływu na ich obecną pracę duszpasterską.

Szokujące są odpowiedzi na pytanie, czy znasz księży, którzy są chciwi i lekceważą księży. Aż 40 procent badanych odpowiedziało, że zna takich duchownych. Podobnie 26 procent respondentów zna księży, którzy żyją w konkubinacie.

Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski składa te opinię na karb antyklerykalizmu Polaków. "Widać, że nawet wśród bardzo zaangażowanych katolików niechęć do duchowieństwa jest głęboko zakodowana" - uważa.

>>> Euro 2012 z pomocą Kościoła

Będąc krytycznymi wobec indywidualnej postawy księży w sprawach materialnych, jednocześnie badani popierają (67 procent) starania Kościoła o zwrot zagrabionych majątków.

Jednocześnie katolicy pozytywnie oceniają zaangażowanie parafii na rzecz innych. 55 procent uważa, że ich parafia wystarczająco troszczy się o biednych i potrzebujących, a 70 procent, że zapewnia możliwość spotkań dla młodzieży.