Ostatnia nota - poinformował wiceminister - została wystosowana w środę. Borkowski podkreślał podczas posiedzenia połączonych komisji, które poświęcone było sytuacji Polaków na Litwie, że litewski Sejm "ciągle ma możliwość zaniechania głosowania" w sprawie ustawy.

Zaplanowane na czwartek w litewskim Sejmie głosowanie nad nowelizacją ustawy o oświacie, uderzającej w szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, w tym szkolnictwo polskie, nie odbyło się. Zdaniem posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, projekt wycofano z porządku obrad parlamentu na skutek ich starań.

"Całokształt stosunków polsko-litewskich jest zagrożony właśnie tą koncentracją na próbie osłabienia tożsamości Polaków na Litwie i naruszania standardów europejskich" - oświadczył wiceminister. Zadeklarował, że strona polska chce prowadzić dialog ze stroną litewską, także na tematy gospodarcze.