Program naprawy służby zdrowia "Pacjent jest najważniejszy", zakładający m.in. decentralizację NFZ i utworzenie kas ubezpieczenia zdrowotnego, Sośnierz, były prezes NFZ, zapowiedział podczas pierwszego kongresu PJN w grudniu.

Reklama

Pytany, kiedy jego ugrupowanie przedstawi pierwszy projekt ustawy zdrowotnej, poseł powiedział: "Projekt jest jeszcze uzgadniany wewnątrz ugrupowania, więc jeszcze go nie publikujemy. Ale w ciągu dwóch tygodni będziemy go ogłaszać".

Jak zaznaczył, projekt zakłada - oprócz decentralizacji NFZ - m.in. uproszczenie zasad kontraktowania i wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej. "One są za wysokie" - ocenił Sośnierz.

"Chodzi również o przyjęcie pewnych zasad, pewnej równoprawności podmiotów w czasie kontraktowania, bo jednak tak się nie dzieje. Niby wszyscy są równi, a jednak są równiejsi" - ocenił.

"Decentralizacja NFZ wiąże się z rozwiązaniem centrali. Niewątpliwie trzeba w to miejsce wprowadzić urząd nadzoru ubezpieczeń, który by nad tym systemem zdecentralizowanym panował" - tłumaczył.