Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w piątek - w związku 22. rocznicą wyborów z 4 czerwca - członków czterech pierwszych rządów po 1989 r. "Te wszystkie odznaczenia są podziękowaniem w imieniu najjaśniejszej Rzeczypospolitej" - mówił prezydent.

Reklama

"Pionierom zawsze jest najtrudniej, najczęściej pewnie popełniają błędy, ale pionierzy muszą mieć odwagę i muszą znać cel, do którego dążą" - podkreślił podczas uroczystości prezydent.

W związku z przypadającą w sobotę 22. rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 roku Komorowski odznaczył, za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski i kształtowanie demokratycznych zasad państwa prawa członków rządów: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W uroczystości brali udział m.in. b. prezydent Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Hanna Suchocka i Jan Krzysztof Bielecki.

"Jesteśmy z różnych środowisk politycznych, jesteśmy z różnych rządów, ale z czterech rządów pionierskich, z czterech rządów, które miały odwagę rozpocząć wielkie dzieło transformacji, wielkie dzieło zmiany w Polsce" - zaznaczył prezydent.

"Chciałbym bardzo utrwalić w naszej zbiorowej pamięci, także w indywidualnej pamięci i pamięci rodzin, to szczególne wydarzenie, także poprzez podkreślanie zasług konkretnych osób, konkretnych środowisk dla nie tylko odzyskania wolności, ale także mądrego jej zagospodarowania" - powiedział Komorowski.

Jak dodał, "możemy dzisiaj wszyscy razem sobie dziękować za to, że potrafiliśmy znaleźć ten odpowiedni kierunek dla Polski i lepiej, gorzej, spierając się, kłócąc popełniając błędy poprowadzić Polskę do sukcesu".Odznaczonym pogratulował też Lech Wałęsa. "Dziękuję, że mogłem razem z państwem przyczynić się do odzyskania wolnej Polski" - dodał. Krytykom przemian po 1989 r. odpowiedział: kto wam bronił działać?; mogliście sami to zrobić.

"Bez waszej walki ani zjednoczenie Niemiec, ani odzyskanie wolności dla innych państw nie byłoby możliwe" - zwrócił się Wałęsa do odznaczonych. Jak mówił, historia im podziękuje. Ocenił też, że niezależnie od zysków i strat chyba nikt nie jest dziś w stanie powiedzieć, że Polska nie jest wolna i demokratyczna.

Za zrozumienie, że demokrację trzeba było zaoferować wszystkim, że nie jest to ustrój odwetu i zemsty, ale propozycja dla wszystkich - dziękował w piątek pierwszy premier po 1989 r. Tadeusz Mazowiecki członkom swego rządu.

"Dziękuję wszystkim, dziękuję członkom mojego rządu. Dziękuję im za odwagę podjęcia odpowiedzialności w tak trudnym momencie. Dziękuję im za rozwagę przeprowadzania tej odpowiedzialności" - mówił Mazowiecki. Docenił również ich gotowość do przeprowadzania zasadniczych reform w Polsce - politycznych, gospodarczych i samorządowych - które zmieniły kraj, ale nie dawały natychmiastowego poklasku.

Były premier Jan Krzysztof Bielecki słowa wdzięczności skierował natomiast ku Wałęsie. "Bo tylko w czasach tej szaleńczej transformacji można było robić takie eksperymenty, jak wyciągać królika z kapelusza i zrobić go premierem" - mówił. "Oczywiście tych błędów już nikt więcej nie powtórzył i dzięki Bogu" - żartował.

Głos zabrała również była premier Hanna Suchocka. Dziękowała wszystkim członkom swojego rządu za to, że zdecydowali się podjąć trudną pracę w trudnym okresie. "Rząd Tadeusza Mazowieckiego to był rząd entuzjazmu, rząd, kiedy wszyscy byli radośni i chcieli za nim iść" - powiedziała. Wspominała, że jako posłanka wchodząc na jedno ze spotkań wyborczych przed salą zobaczyła napis: "Nasi do Sejmu i Senatu". "I pamiętam jak byłam premierem i wchodziłam na salę było napisane 'czy jeszcze nasi'" - zaznaczyła.Podczas piątkowej uroczystości Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został szef MSW w rządzie Mazowieckiego Krzysztof Kozłowski.

Krzyżem Komandorskim OOP odznaczeni zostali: Jacek Ambroziak (szef URM w rządzie Mazowieckiego), Waldemar Kuczyński (minister przekształceń własnościowych), Janusz Lewandowski (minister przekształceń własnościowych w rządzie Bieleckiego i Suchockiej) oraz Janusz Onyszkiewicz (wiceszef MON w rządzie Mazowieckiego).

Ponadto Krzyżem Oficerskim OOP odznaczona została Izabella Cywińska-Michałowska (minister kultury i sztuki w rządzie Mazowieckiego).

Wśród odznaczonych byli też Marek Dąbrowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Ledworowski, Paweł Łączkowski, Andrzej Syryjczyk, Aleksander Łuczak, Andrzej Olechowski i Tadeusz Syryjczyk.

Obchody Święta Wolności potrwają dwa dni; w sobotę Komorowski wręczy ordery założycielom i działaczom organizacji pozarządowych, którzy przyczynili się do budowy społeczeństwa obywatelskiego po 1989 r.