Większość badanych, bo aż 59 proc. przyznało, że w '89 roku warto było zmieniać ustrój polityczny w Polsce. Jednak już tylko 37 proc. odpowiedziało, że zmiany, jakie zaszły w kraju, przyniosły ludziom więcej korzyści niż strat. Głosów takich jest o 19 punktów procentowych mniej niż w rekordowym ze względu na pozytywny stosunek do transformacji roku 2009.

Reklama

Respondenci przyznali jednak, że koszty transformacji były duże. Takiej odpowiedzi udzieliło 60 proc. badanych. Wyrazili oni także zdanie, że Polska nie wykorzystała w pełni szans, jakie niosła za sobą transformacja. 59 proc. powiedziało, że kraj mógł osiągnąć więcej.

Znaczna część respondentów, bo aż 52 proc. uważa, że wydarzenia roku '89 nie wpłynęły na ich życie oraz na życie rodzin. Do beneficjentów przemian zalicza się obecnie mniej niż jedna czwarta badanych.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 9­-15 maja 2013 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.