Zdaniem bp. Polaka, usunięcie krzyża z Sejmu, byłoby w pewnym sensie "rugowaniem religii z przestrzeni publicznej". Sekretarz KEP podkreśla także, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w Polsce nie ma potrzeby przywracania kary śmierci. Hierarcha zadeklarował wolę współpracy z rządem ws. przekształcenia Funduszu Kościelnego. "Będziemy rozważać różne propozycje. Znany jest już pomysł dotyczący możliwości odpisu podatkowego na rzecz Kościoła lub związku wyznaniowego" - powiedział bp Polak.

Reklama

"Kościół nie opowiada się, za żadną partią polityczną i nie jest tubą propagandową takiego czy innego ugrupowania. Zależy nam na obecności w życiu publicznym, ale nie w polityce. Natomiast musimy mieć prawo do moralnej oceny działań społecznych i interwencji w interesie ludzi, którzy są nam powierzeni" - podkreślił bp Polak odnosząc się do zarzutów dot. zaangażowania politycznego niektórych duchownych.

?Krzyż w Sejmie jest znakiem szczególnym dla narodu, który w większości jest ochrzczony i przyznaje się do tradycji chrześcijańskiej. Usuwanie tego znaku z przestrzeni publicznej byłoby czymś bardzo złym i myślę też, że niezrozumiałym dla większości naszego społeczeństwa. Liczymy na to, że sami parlamentarzyści, którzy się przyznają do swoich chrześcijańskich korzeni, do wiary katolickiej, jasno opowiedzą się za tym, że dla nich krzyż w Sejmie jest wartością, której będą bronić" - zauważa. "Jeden z bardzo pobożnych i znanych Żydów Joseph Weiler powiedział niedawno, że alternatywa między krzyżem a pustą ścianą, nie jest alternatywą kompromisową. Pusta ściana ma też swoją ścisłą konotację ideologiczną. Usuwanie krzyża więc jest w pewnym sensie rugowaniem religii z przestrzeni publicznej. Religia nie jest jedynie sprawą prywatną, która nie może być uzewnętrzniana. Ludzie wierzący mają prawo do tego, żeby znaki ich wiary były również na zewnątrz widoczne" -dodaje biskup.

Jego zdaniem do tej pory krzyż w Sejmie nikomu nie przeszkadzał. "Krzyż nie jest symbolem wrogości, ale prawdziwej miłości, tej miłości ofiarnej i okazywanej do końca. Usunięcie go z Sejmu oznaczałoby niezrozumienie tego przesłania i kierowanie się nieuzasadnionym lękiem" - twierdzi biskup. Dlatego jego zdaniem, to atak na chrześcijan.

Biskup jasno też mówi o karze śmierci. "Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie kary śmierci jest jasno wyłożone zarówno w Katechizmie Kościoła Katolickiego, jak i w encyklice Evangelium Vitae Jana Pawła II. Nie odcinając się o tradycji, błogosławiony Jan Paweł II powiedział, że w dzisiejszych społeczeństwach istnieje inny sposób izolowania przestępców, podobny zapis znajduje się Katechizmie, który dopuszcza stosowanie kary śmierci jedynie w sytuacji, w której nie da się inaczej odizolować przestępcy" - mówi. Jego zdaniem w Polsce izolowanie takie jest możliwe. A, jeśli przestępczość będzie rosła, to trzeba wzmocnić system więziennictwa.