Szef SLD Leszek Miller powiedział, że Sojusz wyraża poparcie dla generalnej linii polityki zagranicznej przedstawionej w czwartek przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego, jednak ma do niej zastrzeżenia. Jak dodał, Sojusz udziela poparcia m.in. tam, gdzie jest mowa o pogłębieniu integracji w UE.

Reklama

Podczas wystąpieniu Millera prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka kilkukrotnie apelowała do posłów o spokój. Gdy Nowicka kolejny raz prosiła o nieprzeszkadzanie, szef Sojuszu zwracając się w stronę ław Ruchu Palikota powiedział: Pani marszałek, ta naćpana hołota nie jest mi w stanie przeszkodzić.

To już kolejny przejaw coraz bardziej napiętej atmosfery panującej na lewicy. W środę Janusz Palikot zapowiedział, że pozwie do sądu Leszka Millera. Chodzi o wypowiedź, w której Miller miał - według Palikota - powiedzieć, że szef Ruchu był skazany wyrokiem sądu. To kłamstwo, które Miller będzie musiał sprostować - oświadczył Palikot.

Wcześniej Janusz Palikot wezwał Leszka Millera do wycofania się z życia politycznego. Ta wypowiedź miała związek z doniesieniami "Gazety Wyborczej" o możliwości postawienia byłego premiera przed Trybunałem Stanu.

SLD generalnie popiera

Reklama

Miller podkreślał w swym wystąpieniu, że konsensus jest wielką wartością w polskiej polityce zagranicznej. Z tego punktu widzenia, patrząc na dzisiejszą politykę zagraniczną i słuchając expose pana ministra, wyrażamy poparcie dla generalnej linii tej polityki, natomiast przedkładamy wiele zastrzeżeń - mówił. Jak dodał, SLD udziela poparcia, "zwłaszcza tam", gdzie celem polskiej dyplomacji jest zacieśnienie i pogłębienie integracji europejskiej i gdzie działamy na rzecz przezwyciężenia kryzysu.

Reklama

Szef Sojuszu mówił o elementach, z którymi SLD bezwarunkowo się zgadza, a które Sikorski - według niego - wyeksponował. Chciałem pozytywnie odnieść się do pana zapowiedzi, że w 2015 roku Polska będzie w stanie spełnić wszystkie kryteria konwergencji, będzie gotowa przystąpić do strefy euro. Od wielu tygodni żadna tego rodzaju deklaracja nie padała - zauważył polityk.

Zaznaczył, że wejście do strefy euro zakończy naszą integrację. Albowiem ta integracja nie jest zakończona - zaznaczył.

Według Millera, Sikorski niepotrzebnie wprowadził do wystąpienia akcenty polityki historycznej mówiące o Polsce Ludowej jako bankrucie.