Szef klubu PO uważa, że projekt obywatelski dotyczący sądów może przywrócić poprzedni stan rzeczy. Polityk podkreśla, że jego klub - zgodnie z życzeniem premiera - będzie przeciwko tej ustawie. Rafał Grupiński dodał, że jest przeciwnikiem reformy ministra sprawiedliwości i zaznaczył, że jeśli opozycja utrzyma jednomyślność w sprawie projektu obywatelskiego, to małe społeczności odzyskają siedziby sądów.Reklama

Sędziowie TK orzekli, że minister sprawiedliwości nie złamał prawa, reformując sądy cywilne. O zbadanie przepisów, na podstawie których działał wnioskowało PSL i Krajowa Rada Sądownictwa.

Z początkiem roku, 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Resort sprawiedliwości tłumaczył zmiany potrzebą równomiernego obciążenia sędziów pracą.

Wyrok Trybunału nie był jednogłośny. Odrębne zdania od wyroku złożyło 4 spośród 15 sędziów.