Ministerstwo wkrótce odpowiedziało, że proponowany kierunek zmian nie wydaje się zgodny z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz, że zmiany nie są wystarczające. Poinformowano też, że minister opracowuje szerszy i bardziej kompleksowy projekt zmian w Kodeksie karnym i w innych ustawach.

Reklama

Według Jacka Czabańskiego z zarządu Solidarnej Polski, minister Jarosław Gowin zmarnował rok upierając się przy swoich rozwiązaniach.

Rzecznik Solidarnej Polski Patryk Jaki zapewnił jednak, że posłowie tego klubu poprą projekt rządowy, jeśli w końcu trafi on pod obrady Sejmu, bo najważniejszej jest bezpieczeństwo obywateli. Bardzo jest nam przykro, że po pierwsze marnuje się tyle czasu, a po drugie ze względu na własne ambicje nie chce skorzystać z projektu, który był pierwszy, tylko kopiuje się podobne rozwiązania - żeby były moje - dodał poseł Jaki.

Solidarna Polska przypomniała swój projekt w odpowiedzi na informację, że rząd zajmie się projektem ustawy w maju, a dopiero w czerwcu trafi on do Sejmu.

Po zniesieniu kary śmierci wyroki dla seryjnych morderców zamieniono na kary 25 lat więzienia. Te kary kończą się na początku przyszłego roku.