Nowe ugrupowanie na lewicy buduje swoje struktury i zapowiada start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Europa Plus, której patronami zostali Aleksander Kwaśniewski oraz Janusz Palikot, zaprezentowała swoich działaczy terenowych.

Reklama

Aleksander Kwaśniewski zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Europa Plus wystawi swoje listy wyborcze. Nie wykluczył, że ugrupowanie będzie ubiegać się również o mandaty w wyborach krajowych. Na razie były prezydent podkreślił, że Europa Plus rozpoczyna budowanie struktur w terenie. Dodał, że istotna dla nowego ugrupowania jest współpraca z Ruchem Palikota. Kwaśniewski nie wykluczył również współpracy z SLD w przyszłości.

Marek Siwiec, który zaprezentował lokalnych liderów Europy Plus, poinformował również, że nad programem partii pracuje kilka osób. Poza swoją osobą, wymienił jeszcze byłego prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego, Łukasz Pilasiewicza, profesora Krzysztofa Szamałka ze Stowarzyszenia Ordynacka oraz doktora Krzysztofa Iszkowskiego.