Towarzyszą nam słowa: nasza ojczyzna, nasza przyszłość. Wyrażają najważniejsze sprawy Polaków. Nasza ojczyzna to Polska. Wydawałoby się - rzecz oczywista. Ale ci, którzy wyjechali szukać pracy, przyszłości w Polsce nie widzą, a niepokój o przyszłość odczuwają ci którzy pracy nie mają, boją się jej utraty, zarabiają tak mało, że nie stać ich na skromną egzystencję czy nie mają mieszkania. A niezależnie od kondycji materialnej wielu Polaków patrzy z niepokojem na naszą oświatę, politykę historyczną, służbę zdrowia, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo naszego życia mienia i zdrowia. Wielu Polaków spotyka w naszym kraju niesprawiedliwość - mówił Kaczyński.

Reklama

Według prezesa PS brak pracy, brak mieszkań i dezawuowanie rodziny doprowadziło do wielkiego kryzysu demograficznego.

To także każe patrzeć z niepokojem na naszą przyszłość. To, co niedobre, powinno być zmieniane. Potrzebny jest program, który doprowadzi do tego, że będzie praca, że godność narodowa Polaków będzie szanowana, szanowana będzie rodzina. Jak taką Polskę nazwać, jak ją określić? To powinna być Polska bezpieczna, dająca szansę na osobisty i narodowy rozwój, ale dająca także poczucie praw i współdecydowania. Taka Polska musi być oparta o wartości. To musi być Polska pracy i solidarności, Polska wolności i wspólnoty, Polska Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Spójrzmy na obecny rząd, czy można na niego liczyć? Ten rząd liczy się tylko z silnymi grupami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dla milionów Polaków ma wyłącznie propagandę i pogardę. Kiedy trzeba szukać zasobów, sięga do słabszych ekonomicznie grup i słabszych regionów - podkreślił

Dodał, że pierwszym warunkiem do zmiany jest odejście rządu Donalda Tuska. - Ale w takim razie odpowiedzialność musi wziąć na siebie Prawo i Sprawiedliwość. I mamy plan rządzenia. To, co dzisiaj jest marzeniem, będzie się na naszych oczach stawało rzeczywistością. To bardzo trudne, ale wszystkie dobre dzieła społeczne są trudne - mówił prezes.

Czas jest niełatwy, mamy kryzys, ale nie można zwalać wszystkiego na kryzys. Rządzenie to coś dużo więcej niż tylko rozdawanie środków europejskich. Rządzenie to przywództwo, Polska potrzebuje przywództwa, a przywództwo to uczciwe powiedzenie Polakom, jakie są cele i jaka jest cena przejścia tej drogi. To umiejętność słuchania, odwaga sięgnięcia do demokracji bezpośredniej i zdolność do korekty swoich decyzji - i merytorycznych, i personalnych. PiS jest gotowe wziąć odpowiedzialność za przyszłość Polski. Wiemy co zrobić i mamy odwagę to zrobić - zaznaczył.

Wczoraj ostra infekcja uniemożliwiła Kaczyńskiemu udział w pierwszym dniu obrad Kongresu w Katowicach. Dzisiaj - podczas wyborów prezesa - obecność Jarosława Kaczyńskiego jest konieczna. Dla członków PiS jest oczywiste, że Jarosław Kaczyński to niekwestionowany lider, dlatego nikt nie spodziewa się, by o fotel prezesa mógł ubiegać się inny kandydat. Wybór prezesa PiS zaplanowano około 18:00.

Jarosław Kaczyński podczas przemówienia postulował też powrót do polityki historycznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Mówił też o znaczeniu bezpieczeństwa Polski i promowaniu gospodarki poza granicami kraju.

Prezes PiS powiedział, że jego partia będzie dążyła do "konsekwentnej polityki" opartej na doświadczeniach historycznych. Tym samym zapowiedział powrót do tzw. "patriotyzmu jutra", aby pobudzić w Polsce rozwój społeczeństwa aktywnego, niezależnego od władzy. W tym celu chce powołać Instytut Wolności Obywatelskich, który będzie "środkiem nacisku na tych, którzy chcą łamać zasady wolności".

Polityk podkreślał także rolę dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz wszystkimi sąsiadami Polski. Mówił o znaczeniu bezpieczeństwa, szczególnie militarnego. Dodał, że istotną sprawą są także kontakty ze wschodem. Wspomniał również, że PiS jest przeciwny federalistycznej koncepcji Unii Europejskiej, dlatego jego partia będzie opowiadała się za zmianami w UE. Podkreślał także, że niezwykle istotna dla kraju jest promocja rodzimej gospodarki poza granicami państwa. Jego zdaniem, Polska powinna podążać wzorem innych potęg, które "reklamują się" nie tylko w obrębie jednego kontynentu, ale całego świata.

Kaczyński powiedział także, że konieczne są zmiany w służbie zdrowia. W jego opinii opieka nad obywatelami nie może być płatna. Tym samym zapowiedział "powrót do finansowania budżetowego".

W przemówieniu na kongresie PiS odniósł się także do funkcjonowania uczelni wyższych i szkół państwowych. Zapowiedział zniesienie gimnazjów i utworzenie dwuetapowego systemu nauczania - ośmio- i czteroletniego. Jego zdaniem potrzeba także znieść "system testowy" i zadbać o wysoki poziom nauczania.

Prezes PiS zaznaczał, że w Polsce wciąż ograniczana jest wolność obywateli oraz ich prawo do równego traktowania. Dlatego, jego zdaniem, politycy muszą zatroszczyć się o zagwarantowanie sprawiedliwości, której fundamentem jest cały system sądownictwa oraz rząd. Dodał, że uda się to zrobić jedynie wtedy, jeśli dojdzie do gruntownych reform i przebudowy. Zapowiedział, że jego partia zamierza zadbać o wolności obywateli, podjąć walkę z korupcją i nadużyciami na najwyższych szczeblach władzy. Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska powinna zostać "wyspą wolności".

Ponad 1200 delegatów z całego kraju zebranych w hali EXPO Silesia w Sosnowcu zajmie się także zmianami w statucie. Chodzi między innymi o skrócenie kadencji władz naczelnych z czterech do trzech lat.

Trzydniowy Kongres odbywa się pod hasłem: "Nasza Ojczyzna. Nasza Przyszłość".

Reklama