Wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach mówi, że przypadające na przyszły rok rocznice są doskonałą okazją do promocji Polski za granicą. Beata Stelmach uważa, że okrągłe rocznice są niepowtarzalną szansą do przygotowania spójnej, dobrze zorganizowanej i kompleksowej kampanii promującej nasz kraj. MSZ chce pokazać jaka jest Polska po 25 latach trudnej transformacji gospodarczej i ustrojowej.

Według wstępnych szacunków resortu, taka kampania mogłaby kosztować około 30 milionów złotych. Pieniądze na promocję w swoich przyszłorocznych budżetach znalazłyby ministerstwa oraz instytucje państwowe. Beata Stelmach zwraca uwagę, że kampania nie będzie wymagała dodatkowych nakładów pieniężnych.

MSZ chce promować Polskę szczególnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Akcja miałaby się odbyć w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu czy w Skandynawii.