W porównaniu do stycznia ubiegłego roku notowania Bronisława Komorowskiego są niższe o 7 punktów procentowych. Jednak ocena prezydenta utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie. Źle jego pracę ocenia tylko 22 procent Polaków, a 17 procent nie ma na ten temat zdania.

Reklama

Najlepiej Bronisława Komorowskiego oceniają wyborcy Platformy Obywatelskiej (91 procent) oraz koalicyjnego Polskiego Sronnictwa Ludowego (87 procent). Wysoko ocenia go też elektorat Sojuszu Lewicy Demokratycznej (77 procent poparcia). Najgorsze notowania prezydent ma wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze ocenia go 41 procent badanych z tej grupy. Wśród niezamierzających głosować dobrze ocenia prezydenta 51 procent badanych.

Na tym tle blado wyglądają oceny parlamentu. Sejm dobrze ocenia 17 procent badanych i w porównaniu do stycznia ubiegłego roku jest to o 6 punktów procentowych mniej. Senat dobrze ocenia 20 procent badanych i jest to o 8 procent mniej niż rok temu.

Co interesujące, najwyższe oceny Sejm ma w opinii wyborców PSL (49 procent badanych). Wśród wyborców PO zadowolonych z prac Sejmu jest 29 procent. W grupie sympatyków SLD dobrze Sejm ocenia 14 procent badanych, a wśród wyborców PiS tylko 12 procent. W grupie niezamierzających głosować niższa izba parlamentu wypada najgorzej. Tylko 10 procent dało jej dobrą ocenę.

Senat ma najwyższe notowania wśród wyborców PSL. Dobrze jego prace ocenia 38 procent ankietowanych z tej grupy. O 4 punkty procentowe gorzej Senat oceniają wyborcy PO. Wśród sympatyków SLD dobrze ocenia go 23 procent, a wśród sympatyków PiS - 18 procent. W grupie, która nie zamierza głosować, dobrze Senat ocenia 12 procent.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, w dniach 9-15 stycznia 2014 roku, na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.