Prezydent Komorowski przypomniał całą historię polskiej drogi do Unii Europejskiej - od wyborów czerwcowych w 1989 roku i zerwania z sowiecką dominacją, po referendum akcesyjne. Podziękował przede wszystkim premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu, ministrowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu oraz prezydentowi Lechowi Wałęsie za wybór polskiej drogi w kierunku struktur europejskich i świata zachodniego. Przypomniał też o zasługach wszystkich premierów oraz prezydentów po 1989 roku.

Reklama

Podsumowując dokonania ostatnich 10 lat, prezydent podkreślił, że jest to bilans nie tylko w skali całego kraju, ale też mniejszych społeczności, a nawet każdej rodziny z osobna. Według niego, wszędzie dookoła można zobaczyć efekty zmian związanych z polską obecnością w strukturach europejskich. Bronisław Komorowski przypomniał znaczenie środków europejskich dla polskiej gospodarki i wyraził nadzieję, że w przyszłych latach również będą one dźwignią naszego rozwoju.

Mówiąc o plusach członkostwa w Unii Europejskiej, prezydent nie zapomniał też o trudnych sprawach. Podkreślił, że 10 rocznica uświadamia nam też, że czeka nas wiele pracy.