- Warto przywołać doświadczenia sprzed 25 lat, bo są one fundamentem dzisiejszej Polski, a jednocześnie mają wymiar uniwersalny - napisał Bronisław Komorowski w liście, który odczytał Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. - Historia o tym, jakie perspektywy otworzył polski przedsionek wolności jest pouczająca nie tylko dla nas samych - podkreślił prezydent.

Reklama

Podczas obrad seminarium historyk prof. Andrzej Friszke powiedział, że zdolność budowania porozumień społecznych przez Polaków jest najistotniejszą rzeczą, dzięki której można odpowiedzieć na pytanie "dlaczego nam się udało, dlaczego było możliwe to przejście roku 1989 i 1990, i zbudowanie podstaw demokratycznego państwa. (...) To zdolność polska, nieoczywista jak wiemy z historii, do zgodnego w sumie, mimo różnych napięć współdziałania i podążania w jednym kierunku w oparciu o pewne zasady i w oparciu o wspólny cel. Dzięki temu udało się zbudować trwałe wartości i stabilne państwo - mówił prof. Friszke.

Seminarium poprzedziło wręczenie odznaczeń państwowych - dwóch Złotych i pięciu Srebrnych Krzyży Zasługi - dla polskich archiwistów, a także otwarcie wystawy plenerowej przed Pałacem Prezydenckim pt. „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”.

W godz. 10.00 - 16.00 w Kordegardzie, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury, czynny był Archiwalny Punkt Konsultacyjny Archiwum Akt Nowych, w którym wszyscy zainteresowani mogli uzyskać profesjonalną opinię o przechowywanych w domach pamiątkach z okresu przełomu. Można było wykonać skan przyniesionych materiałów i przekazać je do Archiwum w formie oryginału lub kopii cyfrowych.

Projekt "Archiwa Przełomu 1989-1991" służy gromadzeniu różnorodnej dokumentacji tego okresu, zarówno oficjalnych dokumentów instytucji państwowych, jak i materiałów ówczesnej opozycji demokratycznej, w tym Solidarności, a także fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych, które w przyszłości mają stać się źródłem wiedzy o tamtych czasach.