Odtajnione archiwalia to informacje i zalecenia skierowane do polskich placówek dyplomatycznych dotyczące obrad okrągłego stołu, kampanii wyborczej, wyborów z 4 czerwca jak i ich rozstrzygnięć
Historyk MSZ Piotr Długołęcki wyjaśnia, że szyfrogramy ukazują, iż komunistyczne władze nie spodziewały się, że okrągły stół i wybory czerwcowe zmienią tak wiele w Polsce.

Reklama

Zobacz więcej: Szyfrogramy MSZ dotyczące wyborów 4 czerwca 1989 r.>>>

Wybory czerwcowe zakończyły się klęską komunistów, do której nie chcieli się oni przyznać. Doskonale pokazują to właśnie odtajnione dokumenty - podkreśla Piotr Długołęcki. Zalecenia kierowane do polskich placówek w krajach komunistycznych zakładały uspokajanie tamtejszych władz i przekonywanie ich, że "polski eksperyment" nie rozprzestrzeni się w Czechosłowacji, na Węgrzech czy NRD.

Z kolei dyplomaci pracujący w krajach zachodnich mieli tłumaczyć, że polskie władze chcą reform, demokratyzacji Polski, chcą zjednoczyć społeczeństwo i zasypać podziały między władzą a obozem "Solidarności".

Szyfrogramy pokazują też zmianę nastawienia władz PRL-u do Polaków na emigracji. Zarazem, wyjaśnia zastępca dyrektora Biura Archiwum MSZ Małgorzata Mroczkowska, kilka dokumentów dowodzi, że takie działania powodowały też spore kłopoty dla ówczesnych władz.

Reklama