Łukasz Kamiński podczas uroczystości mówił, że Krzyż Wolności i Solidarności ma symboliczne znaczenie. To odznaczenie - wyjaśniał - nawiązuje do Krzyża Niepodległości, który ustanowiła II Rzeczpospolita, by uhonorować bohaterów, którzy wywalczyli wolność w 1918 roku. Prezes Kamiński dodał, że Krzyż Wolności i Solidarności jest wyrazem wdzięczności dla tych, którzy doprowadzili wyzwolenia Polski w 1989 roku.

Reklama

Oskar Czarnik, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Bibliotece Narodowej w Warszawie, jeden z inicjatorów utworzenia w kwietniu 1981 roku Koła Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania zapewniał, że to odznaczenie ma dla niego ogromną wartość. Mówił, że jest to wyróżnienie za zaangażowanie w nie tylko pracę związkową, ale i za wszystko to, co działo się po wprowadzeniu stanu wojennego.

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony został również Janusz Steinhoff, działacz NSZZ "Solidarność", współorganizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, między innymi Regionalnego Informatora "Solidarności". Były opozycjonista podkreślił, że jest zaszczycony tym wyróżnieniem i dodał, że czuje się depozytariuszem działań swoich kolegów z opozycji, którzy już nie żyją. Janusz Steinhoff przypomniał, że mimo zagrożenia życia działali i prowadzili walkę z komunistycznymi władzami, dlatego warto pamiętać, że wolność "nie spadała nam z nieba, lecz Polki i Polacy sobie ją wywalczyli".

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony państwowym odznaczeniem cywilnym w 2010 roku. Nadaje go prezydent na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przyznawany jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Po raz pierwszy Krzyż został przyznany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.