Projekt ustawy o innowacyjności przewiduje między innymi ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm. Zakłada też wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Przedsiębiorcy z największych firm będą mogli odliczyć od podatku 120 proc. poniesionych nakładów na badania i rozwój. Ulga dla firm małych i średnich wyniesie 150 proc.

Reklama

Projekt przewiduje też całkowite zwolnienie z podatku CIT tych firm, które zajmują się wyłącznie innowacjami. Założeniem jest też wprowadzenie możliwości wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu - także własności intelektualnej - w zamian za udziały.

Celem projektu jest też umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Ma to nastąpić poprzez ułatwienie kariery naukowej osobom ze stopniem doktora i doświadczeniem praktycznym, a także otwarcie się na doktorantów spoza krajów Unii Europejskiej, poprzez udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia w Polsce.

Uważam, że absolutnie jest realny postulat, abyśmy w skali 10 lat mogli się znaleźć w tej pierwszej grupie najbardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej - powiedział prezydent Komorowski przed podpisaniem ustawy.

Reklama

Ustawą zajmą się teraz posłowie.