Jak czytamy w gazecie, powstał on we współpracy MSW, resortu finansów i Prokuratury Generalnej. Ma ruszyć jeszcze w tym roku i wchodzić w życie etapami do 2020 roku. Jego twórcy zidentyfikowali najgroźniejsze przestępstwa gospodarcze, główne bariery w ich wykrywaniu oraz wskazali katalog metod mających poprawić skuteczność ich zwalczania.

Reklama

Autorzy programu podkreślają, że największym problemem utrudniającym walkę z przestępcami gospodarczymi jest brak współpracy 17 służb specjalnych, instytucji kontrolnych i organów podatkowo-celnych. Powstać ma rejestr rachunków bankowych, umów ubezpieczeniowych i inwestycji finansowych, pojawić się ma też centralna platforma informacji o obrocie paliwami.