Sondaż przeprowadzono przed wyborami parlamentarnymi, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

Reklama

Nieco gorsze niż w ubiegłym miesiącu były opinie o wynikach działalności rządu. Rezultaty jego pracy dobrze ocenia 37 proc. badanych. Niezadowolonych z dokonań rządu jest 46 proc. (o 3 punkty procentowe więcej niż we wrześniu).

Ponad połowa badanych (53 proc.) jest sceptyczna, co do tego, że polityka rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Zadowolenie z polityki gospodarczej gabinetu PO-PSL wyraża natomiast co trzeci badany (33 proc.).

Mniej ankietowanych jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz. Jej zwolennicy to 36 proc. badanych, przeciwnicy - blisko połowa (48 proc., o 2 punkty procentowe więcej niż we wrześniu).

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 15 a 21 października 2015 roku na próbie ponad 1 tys. osób.