W raporcie zwraca się szczególną uwagę na bardzo szerokie kompetencje koordynacyjne szefa Gabinetu Prezydenta. W gestii urzędnika znajdowały się zadania zarówno o charakterze bieżącym, jak i strategicznym, politycznym i organizacyjnym, wewnętrznym (obsługa merytoryczna) i zewnętrznym (komunikacja).

Reklama
Raport otwarcia Kancelarii Prezydenta RP
pobierz plik

W dniu 11 czerwca 2015r., czyli już po wyborach prezydenckich i przegranej Bronisława Komorowskiego został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny, tworzący m.in. dodatkowy pion w strukturach Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Utworzono wtedy 5 dodatkowych stanowisk kierowniczych. Tego samego dnia dokonano zmiany warunków pracy i płacy dyrektora Centrum Obsługi, zwiększając przysługujące mu wynagrodzenie i wydłużając okres wypowiedzenia z 3-miesięcznego - przewidzianego w Kodeksie Pracy na 6-cio miesięczny.

Raport szczegółowo przygląda się ZMIANOM KADROWYM, których dokonano po 25 maja, czyli po wyborach prezydenckich.

1. Nowe zatrudnienia w okresie od 24 maja do 6 sierpnia 2015 r.:
- 8 pracownikom zmieniono umowy terminowe na umowy na czas nieokreślony;
- zatrudniono 6 pracowników, w tym 2 osoby po zakończeniu umów cywilno-prawnych (umowa na czas nieokreślony i umowa na zastępstwo).

2. Liczba pracowników awansowanych, w tym przed rozwiązaniem stosunku pracy:
- 14 pracowników otrzymało awans w okresie od 24 maja do 6 sierpnia 2015 r., w tym 5 przed rozwiązaniem stosunku pracy.

3. Liczba pracowników, którzy otrzymali podwyżki:
- w okresie maj – sierpień podwyżki otrzymało 15 pracowników Kancelarii Prezydenta RP; widełki podwyżek 200 – 1 200 zł.

4. Liczba pracowników, którzy otrzymali nagrody - w okresie maj-sierpień - 328 osób. Łączna kwota nagród wyniosła 1 490 150 zł.

5. Trzech pracowników rozwiązało umowę o pracę z Kancelarią Prezydenta RP, w związku z przejściem do pracy w sztabie wyborczym ówczesnego prezydenta. Pracownikom
tym zostały wypłacone ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz dni nadpracowane i godziny ponadnormatywne w łącznej wysokości 57 133,39 zł.
Pracownicy ci zostali ponownie zatrudnieni (dwóch pracowników od 27 maja 2015 r., a jeden pracownik od 1 czerwca 2015 r.). Ponadto, jeden z nich od 27 maja 2015 r.
otrzymał awans, a dwóch przy ponownym zatrudnieniu w KPRP otrzymało podwyżkę wynagrodzenia.


6. Łączna kwota wypłaconych odpraw, odszkodowań oraz wypłaconych należnych ekwiwalentów dla pracowników Gabinetu Prezydenta wyniosła 587 238,27 zł. Najwyższa wypłacona kwota dla jednego pracownika Gabinetu Prezydenta wyniosła 81.064,29 zł.

Autorzy audytu szczegółowo zbadali kwestie wypożyczenia mebli do biura byłego prezydenta. Do zawarcia umowy doszło 6 sierpnia 2015 r., to jest w dniu w którym - do czasu
zaprzysiężenia - urząd sprawował Bronisław Komorowski.

Według autorów raportu pozostaje wątpliwość, czy działanie takie jest zgodne z przepisami prawa. O tworzeniu biura byłego prezydenta powinno decydować nowe kierownictwo Kancelarii.

Kancelaria Prezydenta za kadencji Bronisława Komorowskiego, była według raportu bardzo hojna jeśli chodzi o UPOMINKI.

Reklama

W okresie od 1 stycznia do 6 sierpnia 2015 roku na zakup upominków Kancelaria wydała łącznie 1 476 780 złotych. W tym między 10 maja a 5 sierpnia 2015 r. do magazynu
upominkowego dokonano zakupów na kwotę 211 804,91 zł, a z magazynu wydano upominki o wartości 738 649,32 zł.

Uwagę zwracają zwłaszcza zakupy dokonane w lipcu 2015 r.
- dwa ekspresy do kawy – za łączną kwotę 3 500 zł brutto,
- 4 laptopy Lenovo Y70-70, 11 tabletów Lenovo a10-70, 19 tabletów Lenovo A7-300 - za łączną kwotę brutto 32 255 złotych,
- zegarek - za 999 złotych
- sokowirówka Bosch - za 339 złotych
- parowar - za 519 złotych.
Raport zajął się też rzeczami zagubionymi. I nie są to rzeczy drobne. Nie wiadomo kiedy zagubiono jeden zestaw i część drugiego zestawu mobilnego niejawnego systemu Sieci Łączności Rządowej CATEL będących w posiadaniu Szefa Gabinetu Prezydenta RP oraz Szefa Kancelarii Prezydenta RP:
- Szef Gabinetu Prezydenta RP zagubił cały zestaw telefoniczny sieci CATEL,
- Szef Kancelarii Prezydenta RP nie zwrócił jednego z elementów zestawu – tokena RSA.