Reklama

Za nowelizacją ustawy głosowało 60 senatorów, w tym 59 z PiS, przeciw było 23 senatorów PO, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą ma się odbyć ponowny wybór pięciu członków Trybunału. Sejm poprzedniej kadencji wybrał część składu tego organu przed upływem kadencji obecnych sędziów. Prezydent Andrzej Duda jednak do tej pory nie odebrał ślubowania od nowych członków Trybunału.

W myśl znowelizowanej ustawy dojdzie do ponownego wyboru następców sędziów TK, których kadencja mija w tym roku. Prezes Trybunału ma być powoływany przez prezydenta na trzy lata, spośród co najmniej trzech kandydatów, których zgłosi Zgromadzenie Ogólne TK.