Andrzej Pawlikowski ma 46 lat. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Obrony Narodowej. W 1995 roku rozpoczął służbę w Biurze Ochrony Rządu, a w latach 2006-2007 był jego szefem. Od 24 września 2015 roku pułkownik Pawlikowski pełni funkcję doradcy społecznego prezydenta Andrzeja Dudy.

Reklama

Nowy Szef Biura Ochrony Rządu stawia sobie za główne cele gruntowne usprawnienie procesów, zachodzących w tej formacji, oraz szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem efektywności realizowanych zadań.