Posłanka Nowoczesnej mówiła podczas konferencji prasowej, że minister Kempa popełniła przestępstwo na oczach wszystkich obywateli. Kamila Gasiuk-Pihowicz zaznaczyła, że jej ugrupowanie poważnie podchodzi do tego typu spraw, stąd zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa urzędniczego. Chodzi między innymi o niedopełnienie obowiązków i uzurpowanie sobie prawa do weryfikacji, prawidłowości, skuteczności i ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Posłanka przypomniał, że zgodnie z konstytucją mają one moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Reklama

Kamila Gasiuk-Pihowicz ma nadzieję, że minister Kempa nie będzie uciekała od odpowiedzialności oraz ukrywała się na chroniącym ją immunitetem poselskim. Nowoczesna zapowiada też złożenie projektu nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Kamila Gasiuk-Pihowicz wyjaśnia, że chodzi o doprecyzowanie zwrotu "niezwłocznie". Nowoczesna proponuje, by orzeczenia były publikowane nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wpłynięcia do organu zobowiązanego do publikacji.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego złożyła już Platforma Obywatelska oraz osoba prywatna. Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej poinformował, że śledczy analizują przepisy i zdecydują, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.