Nowelizacja ustawy o oświacie zakłada między innymi zniesienie wprowadzonego przez poprzedni rząd obowiązku szkolnego w wieku sześciu lat. Cofnięty będzie też obowiązek przedszkolny dla 5-latków.

Reklama

Dzieci mają obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat, po rocznym, obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat.

Dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do pierwszej klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego albo uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z kolei nowelizacja ustawy o służbie cywilnej przewiduje między innymi, że wyższe stanowiska w służbie mają być obsadzane przez powołanie, a nie w drodze konkursu. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od dnia jej wejścia w życie. Stanie się tak, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Reklama

Wśród założeń jest też usunięcie wymogu pięcioletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej lub siedmioletniego w jednostkach sektora finansów publicznych dla Szefa Służby Cywilnej i jego zastępcy. Te osoby ma powoływać i odwoływać premier.

Nowelizacja znosi Radę Służby Cywilnej, powołując Radę Służby Publicznej działającą przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy.

Reklama