Badanie wskazuje, że o Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju słyszało 39 proc. ankietowanych, przy czym 15 proc. deklaruje jego bliższą znajomość, a 24 proc. słyszało o nim, ale nie orientuje się, na czym ma on polegać.

Reklama

"Wśród respondentów, którzy słyszeli o planie Morawieckiego, jedynie nieliczni (6 proc.) uważają, że rządowi uda się zrealizować wszystkie cele planu wyznaczone na rok 2020, większość zaś (60 proc.) jest zdania, że uda się je zrealizować częściowo, a więcej niż co czwarty (29 proc.) sądzi, że w ogóle nie uda się ich zrealizować" - napisano w komentarzu.

"Mniej więcej połowa ankietowanych, którzy słyszeli o tym planie, sądzi, że w wyniku jego realizacji, Polska będzie krajem bogatszym (51 proc.), bardziej sprawiedliwym (47 proc.), a przeciętnemu Polakowi będzie żyło się lepiej (50 proc.)" - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 2 a 9 marca 2016 roku na próbie ponad 1 tys. osób.