Prezydent pytany w sobotę w Polsat News, jak on i premier Beata Szydło - jako najważniejsze osoby w państwie - zamierzają rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego, odparł: "ani premier jako premier, tylko raczej jako poseł, ani ja jako prezydent, który nie jest posłem, nie rozwiążemy tego problemu, ponieważ problem powstał w Sejmie i tylko w Sejmie na drodze ustawodawczej może zostać rozwiązany".

Reklama

Moim zdaniem tylko poprzez spokojne spotkanie i rozmowę można do tego kompromisu dojść. Problem zaczął się w Sejmie, w poprzednim Sejmie (...) i to jest problem natury polityczno-prawnej i on powinien zostać na drodze ustawodawczej rozwiązany - mówił.

Dopytywany o kwestię druku orzeczenia TK z 9 marca dot. noweli ustawy o Trybunale, co - zdaniem Komisji Weneckiej - jest niezbędne do rozwiązania problemu, prezydent odparł, że kluczowe jest to, w jaki sposób "to orzeczenie zostało wydane".

Nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że TK narusza konstytucję. Mówię to bez żadnego zawahania, bez żadnej obawy - powiedział. Podkreślał, że także TK jest związany przepisami konstytucji, której art. 197 "mówi wyraźnie, że organizację i tryb powstępowania przed TK reguluje ustawa".

Wskazywał, że prawo w Polsce stanowią Sejm i Senat, które przyjęły ustawę o TK, która stała się obowiązującym prawem, a "TK nie zastosował się do tej ustawy, pominął obowiązujące prawo, tym samym naruszając konstytucję".

Reklama

Trybunał wraz ze swoim prezesem stawia się w tej chwili ponad wszystkimi. Jeżeli ktoś dzisiaj blokuje jakikolwiek kompromis, to proszę posłuchać, co pan prezes (TK Andrzej) Rzepliński ostatnio mówił w mediach. To on dzisiaj zaognia sytuację. To on dzisiaj jest głównym blokującym kompromis, nie zachowuje się jak prezes TK, tylko jak rasowy polityk opozycji - mówił.

Pytany o ocenę listu ministra finansów Pawła Szałamachy do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, w którym minister prosił, by prezes Trybunału nie wypowiadał się do 13 maja, do czasu ogłoszenia przez agencję ratingową oceny dla Polski, prezydent odparł, że "wypowiedzi prezesa Rzeplińskiego pogłębiają i zaogniają spór".

Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą w tej chwili, powinniśmy mieć wszystkie ratingi na bardzo wysokim poziomie, tylko robi się nam szkodliwą robotę po to, żeby budować fałszywy obraz sytuacji w Polsce - powiedział. Zarzucił opozycji i prezesowi TK brak woli rozwiązania konfliktu, gdyż "czerpią z tego paliwo polityczne".

Jak mówił, są wykonywane próby osiągnięcia kompromisu, ale pochodzą one przede wszystkim ze strony obozu rządzącego.

Prezydent Duda pytany był także o propozycje zmiany w konstytucji. Przypomniał, że o zmianach w ustawie zasadniczej mowa jest już od dawna, gdyż są one "potrzebne także po to, aby wzmocnić pewne gwarancje o charakterze politycznym".

Reklama

W wielu sytuacjach obecna konstytucja okazuje się już dysfunkcyjna. To jest konstytucja z czasów, kiedy nie byliśmy członkiem UE ani NATO - wyjaśniał. Powiedział, że mocniej niż do tej pory powinny być np. zagwarantowane wolności polityczne. Ocenił, iż niektóre kompetencje prezydenta mogłyby zostać bardziej wyraziście opisane, ponieważ prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach i w związku z tym ma mocny mandat.

Wskazał, że konstytucja mogłaby bardziej wyraziście określać obowiązek konsultowania z prezydentem kandydatów na ministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej, jako tych, którzy są "bezpośrednio związani z wykonywaniem roli przez prezydenta RP".

Podkreślił, że konstytucja przewiduje obowiązek współdziałania rządu i prezydenta w tym zakresie, a ewentualny przyszły tekst ustawy zasadniczej z pewnością również będzie go zawierał, gdyż "jest ono kluczowe dla prowadzenia spraw państwowych".

Jak mówił, choć on sam jest zadowolony ze współpracy z szefami MON i MSZ, to obserwował problemy Lecha Kaczyńskiego ze współpracą z rządem PO na tym polu.