Takiej pensji, którą dostają politycy obsadzający najwyższe stanowiska, Polacy mogą tylko pozazdrościć. Sam dodatek funkcyjny to, bagatela, nawet 5,3 tys. zł.

Ile zarania prezydent?

Łącznie blisko 20 tys. zł; dokładnie 19 890, 34 zł brutto.
Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 12,4 tys. zł, dodatek funkcyjny – 5,3 tys. zł i dodatek za wysługę lat. Skąd to wiadomo? Zasady naliczania pensji dla głowy państwa określa ustawa z 31 lipca 1981 roku "O wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe". Podobnie jest w przypadku zarobków prezesa rady ministrów, wiceprezesa rady ministrów i ministrów.

Ile zarabia premier?

Reklama

16,5 tys. zł
- Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie kwoty bazowej, określonej na dany rok w ustawie budżetowej (od 1 stycznia 2017 r. - 1,8 tys. zł) i mnożników wynagrodzenia dla danego stanowiska – informuje dziennik.pl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W przypadku premier ten ostatni wynosi 6,2 (wicepremiera – 5,7, a ministra – 5,6). W praktyce oznacza to, że premier dostaje 11 tys. zł kwoty wynagrodzenia zasadniczego, do której dolicza się też np. dodatek funkcyjny – 3,6 tys. zł. W przypadku wicepremiera będzie to odpowiednio 10,2 tys. zł i 2,9 tys. zł. Na tym jednak nie koniec.

Reklama

- Wyżej wymieniowym osobom przysługuje też dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości od 5 proc. (po pięciu latach pracy) do maksymalnie 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten jest wyliczany indywidualnie, po udokumentowaniu dotychczasowego stażu pracy – zastrzega przy tym KPRM.

Premier Beacie Szydło, Piotrowi Glińskiemu, Jarosławowi Gowinowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, z kolei Mateuszowi Morawieckiemu – w wysokości 18 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Źródło: KPRM dla dziennik.pl
Reklama

Ile zarabia marszałek Sejmu i marszałek Senatu?

Ich wynagrodzenia nie odbiegają od poborów prezesa rady ministrów – to 16,5 tys. zł.
Co się na nie składa? Wynagrodzenie zasadnicze – 11 tys. zł, dodatek funkcyjny – 3,6 tys. zł i dodatek za wysługę lat, czyli do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Ile zarabia minister?

Blisko 15 tys. zł
Przy czym wynagrodzenia zasadnicze to 10 tys. zł, a dodatek funkcyjny – 2,7 tys. zł. Reszta do dodatki.

Ministrowie-członkowie Rady ministrów Beata Kempa, Elżbieta Witek i Henryk Kowalczyk mają dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc., zaś Pan Mariusz Kamiński w wysokości 16 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Źródło: KPRM dla Dziennik.pl

Ile zarabia senator? A ile poseł?

Ponad 10 tys. zł
Podstawą jest uposażenie, które "odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 9,9 tys. zł".
Ale do tego dochodzą liczne dodatki:
- dla przewodniczącego komisji – 20 proc. uposażenia, blisko 2 tys. zł (dla zastępców przewodniczącego komisji – 15 proc. i przewodniczących stałych podkomisji – 10 proc.)
- za wysługę lat (działa tu podobna zasada jak przy stanowisku ministra)
- dieta parlamentarna – 2,5 tys. zł, czyli 25 proc. uposażenia miesięcznego ("To środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju").
- ryczałt na prowadzenie biura, czyli 12,2 tys. zł (idzie przede wszystkim na czynsz, opłaty za media i np. wynagrodzenia pracowników).