Informacje o takich terminach rozpraw pojawiły się w piątek na stronach Trybunału. W marcu br. grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do TK o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których dokonywany jest wybór kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego, przedstawianych następnie prezydentowi RP. Na podstawie tych przepisów

Reklama

prof. Małgorzata Gersdorf została powołana na tę funkcję. Zdaniem wnioskodawców konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów na I prezesa SN w regulaminie, podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane w ustawie. Trybunał rozpozna wniosek w składzie: Julia Przyłębska (przewodniczący), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres i Lech Morawski.

W styczniu br. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do TK uchwałę Sejmu z 2010 r. ws. wyboru do Trybunału: Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Według wniosku Ziobry, nie zostali oni wybrani zgodnie z konstytucyjnymi zasadami - nie spełniono wymogu, że sędzia TK musi być wybierany przez Sejm w oddzielnym, indywidualnym głosowaniu, a więc w trybie odrębnej uchwały, z wyznaczeniem mu kadencji.

Trybunał rozpozna ten wniosek w składzie: Julia Przyłębska (przewodniczący), Mariusz Muszyński (sprawozdawca) i Michał Warciński.

Reklama