Zgodnie z tym, co mówiliśmy w ostatnich dniach, w nowelizacji znajdzie się przepis, który da prezydentowi miasta możliwość odmowy zwrotu nieruchomości, jeśli jest ona zamieszkiwana przez lokatorów komunalnych - poinformował Kaleta.

Reklama

Pytany, skąd wynika potrzeba nowelizacji, odpowiedział: "Był spór, my jako komisja w swoim orzecznictwie wskazywaliśmy, że prezydent (miasta) nie powinien oddawać kamienic z mieszkańcami, że miał możliwość, by tego nie robić, natomiast była to tylko interpretacja, z którą można się zgadzać lub nie zgadzać. Dlatego też cieszymy się, że jest projekt, który rozstrzygnie tę sytuację na przyszłość".

Dodał, że jeśli propozycje nowych przepisów wejdą w życie, to prezydent miasta każdorazowo będzie uznaniowo decydował, czy oddać kamienice z mieszkańcami, czy nie. - Ale jeśli nie będzie chciał oddać z mieszkańcami, to będzie miał prawnie wprost taką możliwość - podkreślił Kaleta.