Najwięcej działaczy w tym okresie zapisało się do PiS w powiecie mińskim (128), powiecie poznańskim (127) we Wrocławiu i Białymstoku (po 121), w powiecie pułtuskim (119), Legnicy (116) i w Warszawie (103).

Reklama

Z kolei największa liczba działaczy opuściła Prawo i Sprawiedliwość w powiecie ryckim (28 osób), powiecie nowosądeckim (20), powiecie przysuskim (19), powiecie jarocińskim (16) i powiecie pleszewskim (12).

Najliczniejsze struktury PiS posiada w Warszawie (1126 działaczy), Bydgoszczy (510), Krakowie (507), we Wrocławiu (374), w Poznaniu (366), Lublinie i Łodzi (po 365), powiecie kieleckim (354), powiecie inowrocławskim (351), w powiecie nowosądeckim i w Szczecinie (po 348), w Kielcach (347), w Rzeszowie (336), powiecie tarnowskim (339), powiecie mieleckim (318), powiecie jarosławskim (305), w Częstochowie (301).

Najmniej działaczy ugrupowanie ma natomiast w powiecie sztumskim (5), w powiecie strzelecko-drezdeneckim i kaliskim (po 6), powiecie łęczyckim (7), powiecie wieruszowskim (9).

Łącznie 26 marca w szeregach PiS było 33 tys. 241 działaczy, natomiast 12 grudnia tego roku - 37 tys. 409. Oznacza to, że w tym czasie liczba działaczy PiS zwiększyła się o 4168 osób.

Reklama