Morawiecki podkreślił, że podstawowym celem rządu jest, aby maturzyści przystąpili do egzaminów. Nie mogliśmy sobie pozwolić i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby była jakakolwiek niepewność dla maturzystów, jeśli chodzi o możliwość zdawania matur, a pojawiały się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące tego, że rady pedagogiczne mogłyby nie sklasyfikować uczniów w odpowiednim terminie - zaznaczył szef rządu. Dlatego podjąłem decyzję, żeby rzeczywiście we współpracy z marszałkiem Sejmu, Senatu, którym bardzo dziękuje za taki ekstraordynaryjny tryb, żeby ustawa o rezerwowym rozwiązaniu związanym z dopuszczeniem do matur mogła ten problem rozwiązać - dodał premier.

Reklama

Szef rządu podkreślił też na konferencji prasowej w Warszawie, że z satysfakcją przyjął deklarację ZNP. Dobrze, że ta deklaracja padła - zaznaczył. Apelowałbym, aby on (strajk) został już, jak najszybciej zawieszony - o co prosiłem już wcześniej"- dodał Morawiecki. Premier ponowił również zaproszenie do piątkowych obrad okrągłego stołu. Ten dialog jest potrzebny - podkreślił premier. Dodał, że rząd zaproponował okrągły stół w duchu wyciągniętej ręki do kompromisu.