Szef rządu bierze w Gdańsku udział w konferencji naukowej "Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny", która odbywa się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Reklama

- Jesteśmy w historycznym miejscu, gdzie rodziła się Solidarność. Ale zanim się narodziła, to kilkanaście miesięcy wcześniej Jan Paweł II, papież Polak obudził w nas tę solidarność. Jego dzieło i jego słowa stworzyły zupełnie nową przestrzeń myślenia, nową przestrzeń dla pragnień wolności, niepodległości i demokracji - mówił premier.

Dodał, że to właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II obudził w Polakach solidarność. - Przyniósł też do Polski coś wyjątkowego w tamtych latach wielkich i głębokich podziałów - trzeba sobie powiedzieć, że byli oni i byliśmy my - papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia. Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami - powiedział Morawiecki. - To porozumienie dało też późniejszy posiew wolności - dodał.

- Wbrew dzisiejszym różnym zapatrywaniom, spojrzeniu na naszą rzeczywistość, wielkim naszym pragnieniem jest również to porozumienie, to obudzenie milczącej większości - bo to nastąpiło wtedy, 40 lat temu, 39 lat temu - mówił premier. - Nie chcę mojego wystąpienia w żaden sposób zabarwiać jakimś politycznym wydźwiękiem, ale myślę, że przynajmniej tak się staramy, żeby ta milcząca większość dochodziła coraz bardziej do głosu, żeby to był jej czas. I to staje się coraz bardziej jej czas - oświadczył.

Premier w poniedziałek bierze udział w konferencji naukowej pt. "Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny", która odbywa się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Szef rządu podkreślił, że papież Polak nauczył nas, że nie jest najważniejsze to, kto reprezentuje władzę, tylko najważniejsze jest to, kto reprezentuje człowieka.

- Chcemy reprezentować ludzi, chcemy i reprezentujmy tę, mam nadzieję, większość Polaków, zapraszamy do naszego życia publicznego, społecznego wszystkich Polaków. Bo tak jak Jan Paweł II postawił w epicentrum życia społecznego rodzinę, a w epicentrum życia gospodarczego postawił pracownika, świat pracy, świat pracowniczy. Takie motto przyświeca również nam w 40. rocznicę jego pielgrzymki do ojczyzny, to jest myśl przewodnia, którą się kierujemy - powiedział Morawiecki.

Reklama

- Chcemy, żeby możliwie wszyscy korzystali z owoców wzrosty gospodarczego, z owoców wolności, owoców sprawiedliwości i solidarności - dodał Morawiecki.

Wspomniał, że podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski miał 11 lat i jeździł na spotkania z papieżem. Dodał, że jego ojciec Kornel Morawiecki na każdej mszy miał transparent z napisem: "Wiara, niepodległość". - Dzisiaj możemy czuć się wszyscy spadkobiercami tamtych dni, idziemy Ojcze Święty tą drogą, którą wytyczyłeś w tamtych dniach i późnej - zaznaczył premier.

- My nie boimy się iść pod prąd, wbrew większości, ogromnej większości mediów, wbrew siłom zagranicznym, polskim, potężnym siłom tego świata, bo wiemy, że idziemy Twoją drogą, wiemy, że idziemy drogą Solidarności - oświadczył Morawiecki.