Horała dodał, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczy lat 2010-13. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jana Vicent Rostawskiego, Macieja Grabowskiego, Andrzeja Parafianowicza w latach od 2010 do 2013, w okresie gdy Rostowski pełnił funkcję ministra finansów, a pozostali dwaj byli podsekretarzami stanu w Ministerstwie Finansów - mówił szef Komisji.

Reklama

Jak tłumaczył, niedopełnienie obowiązków miałoby polegać na nieprowadzeniu koniecznych dla dochodów państwa prac legislacyjnych, co uniemożliwiało uszczelnienie systemu podatkowego. Komisja śledcza ds. VAT proponuje projekt uchwały ws. zawiadomienia do prokuratury dot. popełnienia przestępstwa przez Jana Vincenta Rostowskiego, Macieja Grabowskiego i Andrzeja Parafianowicza

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych". Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim świadkiem był b. prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.