Holender, który w nowej Komisji Europejskiej ma nadzorować m.in. rolnictwo, był w poniedziałek pytany, czy problematyczny jest dla niego fakt, że wobec Wojciechowskiego postępowanie prowadzi Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Reklama

Odpowiedział, że nie widzi żadnego problemu w tym, by współpracować z Wojciechowskim. Wskazał, że stanowisko komisarza ds. rolnictwa będzie istotne w kontekście zmian klimatycznych. Jeśli chcemy dokonać zmian w Europie we właściwym kierunku, musimy zmienić wspólną politykę rolną - wskazał Timmermans.

Wyjaśnił, że chodzi o stworzenie "zrównoważonego" rolnictwa, które będzie funkcjonowało w poszanowaniu bioróżnorodności i będzie jak najlepiej wykorzystywało surowce naturalne.

Nie widzę żadnych przeszkód, by z nim (Wojciechowskim - PAP) współpracować, gdy zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski - podsumował Timmermans.