To jest bardzo podniosła i wzruszająca chwila, kiedy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w 101. tym razem rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, można wręczyć wysokie odznaczenia państwowe, z tymi najwyższymi, jakim jest Order Orła Białego, jako najwyższe odznaczenie - podkreślił prezydent.

Reklama

Zaznaczył, że to wielki zaszczyt dla głowy państwa, że osobom wybitnym, które przyczyniają się całym swoim życiem, najczęściej nie tylko tym zawodowym, ale przede wszystkim tym osobistym, do budowania Rzeczypospolitej, do umacniania Rzeczypospolitej, może wręczyć te podziękowania, symboliczne podziękowania od Polski, od Rzeczypospolitej za to wielkie dzieło, które państwo w swoim życiu i swoim życie realizujecie.

Prezydent podkreślił także, że w przypadku odznaczeń dla dla prof. Grażyny Świąteckiej i dla prof. Andrzeja Nowaka, ani on, ani kapituła nie miała żadnych wątpliwości. Mówiąc o prof. Świąteckiej, Andrzej Duda zaznaczył, że jest ona twórcą pierwszego w Polsce telefonu zaufania, co - jak zaznaczył - uratowało życie wielu ludziom i co uratowało wiele rodzin. Z kolei mówiąc o prof. Nowaku podkreślił, że jest on historykiem, który z pasją pokazuje historię w sposób niezwykle ciekawy. Taki, który buduje postawy patriotyczne - dodał.

Prezydent podkreślił podczas uroczystości, że wszystkie odznaczone osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w różnych dziedzinach. Poczynając od nauki poprzez sztukę, czy to aktorską, czy inne jej rodzaje czy muzyczną. Poprzez pisarstwo, poprzez służbę dla ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości. Poprzez rozwijanie polskiej nauki, poprzez wynalazczość, poprzez sztukę teatralną, filmową, aktorską. Poprzez wszystko to, co dla Rzeczypospolitej tak niezwykle cenne. Poprzez służbę drugiemu człowiekowi, poprzez budowanie postaw patriotycznych, poprzez pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom - mówił Andrzej Duda. Cieszę się, że mam ten zaszczyt, że mogę dzisiaj w imieniu Polski tę państwa postawę - tak jak powiedziałem na wstępie - w symboliczny sposób docenić" - dodał prezydent.

LISTA NAGRODZONYCH:

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Sylwester Porowski - fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera.

Reklama

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Barbara Krafft-Seidner - aktorka teatralna i filmowa oraz Stanisław Michnowski - Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Anna Gręziak - działaczka opozycji demokratycznej w PRL, lekarz, wieloletni urzędnik państwowy, Piotr Nowakowski - siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata i Roman Zych - działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Andrzej Bętkowski -działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Czerwiński - członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa, Zbigniew Gwiazda - kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych "Jaworzniacy", członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, Stanisław Han - przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A., Jolanta Jabłońska-Bonca - profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji, Wanda Krajewska-Hofman - członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka "Solidarności" w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Krystyna Maciąg - współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Tadeusz Burchacki - inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej, Maria Gabiniewicz - pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski, Alicja Klich-Rączka - kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych I Dzieci Holocaustu, Cezary Kuklo - historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, ksiądz Kazimierz Niemirka - kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach, Wojciech Tomczyk - dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy, Jerzy Wojciechowski - znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego "Jazz w muzeum" oraz festiwalu "Muzeum Jazz Festiwal", ksiądz Kazimierz Wójtowicz - krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona została Rita Cosby - amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii.

Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości odznaczeni zostali: pułkownik Roman Ćwikliński - oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Jan Józef Kasprzyk - historyk, działacz społeczny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tadeusz Krawczak - historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, podpułkownik Tomasz Sieńko - oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej Skrzypkowski - podoficer w 3. Flotylli Okrętów oraz Mateusz Szpytma - historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.