Posłowie PiS złożyli w ubiegłym tygodniu obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.

Reklama

Marszałek Senatu, pytany o ten projekt w poniedziałek przez dziennikarzy, mówił, że strategia się buduje. Ciągle liczę, a nawet podejmuję pewne wysiłki po to, aby ta ustawa, która kojarzy się z taką sowiecką definicją sądów, czyli jak to zapisano w którejś encyklopedii z lat 50 ze Związku Radzieckiego, uroczystą forma zatwierdzenia aktu oskarżenia. Aby się temu przeciwstawić staramy się działać profilaktycznie. Próbujemy namówić naszych przedstawicieli w Sejmie, by zastanowili się, czy naprawdę taka ustawa ma przejść przez nasz parlament - powiedział Grodzki. Jeśli ona w takim kształcie trafi do Senatu, to deklaruję, że zrobimy wszystko i wykorzystamy wszystkie narzędzia w Senacie, by tę ustawę zmienić albo ją odrzucić - dodał.

Zdaniem marszałka Senatu zaproponowane przepisy są nie do zaakceptowania. Zaznaczył, że możliwe jest wysłuchanie publiczne, debaty, włącznie z próbą zaproszenia ekspertów zagranicznych. Wszystko będziemy robić, by kształt tej ustawy, jeśli ona w ogóle ma sens, albo zmienić, albo - jeśli nie będzie to możliwe - odrzucić - oświadczył Grodzki.