Karczewski zaapelował na środowej konferencji prasowej do senatorów opozycji o obniżenie emocji, które - jego zdaniem - są dziś bardzo wysokie i nie służą merytorycznej debacie. Jak dodał, chciałby, aby w Izbie odbywał się dialog z poszanowaniem głosu oponentów politycznych.

Reklama

W ocenie wicemarszałka w kierowanej przez Bogdana Klicha (KO) komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej dialog jest zaniechany. Według niego przewodniczący Klich "w sposób agresywny ogranicza swoją działalność tylko do krytyki i ataku rządu PiS".

Na znak protestu przeciwko takiej działalności pana senatora Klicha opuszczamy tę komisję, nie będziemy w tej komisji brali udziału - oświadczył wicemarszałek Senatu. Wyjaśnił, że klub PiS pozostawi w komisji spraw zagranicznych jednego senatora, jej wiceprzewodniczącego Włodzimierza Bernackiego.

Obecny na konferencji wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił, że senacka komisja spraw zagranicznych i UE proceduje w obecnej kadencji w sposób "dalece kontrowersyjny". Jak dodał, rozumie senatorów PiS, którzy nie chcą brać udziału w tak prowadzonych posiedzeniach komisji.

Działania podejmowane na tej komisji, np. w kontekście przesłuchań kandydatów na ambasadorów, są działaniami szkodliwymi z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa - oświadczył Szynkowski vel Sęk.

Jako "działania szkodzące polityce zagranicznej", wiceszef MSZ wymienił kierowanie pytań podczas posiedzenia komisji do kandydatów na ambasadorów o ocenę wydarzeń w państwie, do którego wybierają się pełnić swoją funkcję, a także "egzaminowanie ich z poglądów politycznych". MSZ rozważa w tej chwili, jakie działania podjąć w obszarze przesłuchania kandydatów na ambasadorów, aby zapobiec tego rodzaju szkodliwej działalności - oświadczył Szynkowski vel Sęk. Jak dodał, w tym celu resort spraw zagranicznych zwrócił się o organizację zamkniętych posiedzeń komisji.

Karczewski poinformował też, że senatorowie PiS nie będą brali udziału w wyjazdach zagranicznych marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "Nie będziemy legitymizować prowadzenia jego polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna to domena prezydenta i konstytucyjnie premiera oraz ministra spraw zagranicznych" - zauważył.

W tym kontekście wicemarszałek Senatu został zapytany o swój wyjazd na Białoruś w 2016 r., po powrocie z którego mówił, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka to "człowiek taki ciepły". Jeśli chodzi o ten ludzki element, to mówię, że zależy absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi, to widać. I widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym - powiedział wówczas.

Karczewski podkreślił, że jego wszystkie wyjazdy zagraniczne jako marszałka Senatu były konsultowane i "wnikliwie omawiane" z ministrem spraw zagranicznych, a czasem także z prezydentem i marszałkiem Sejmu.

Podczas tej wizyty, która miała miejsce na zaproszenie mojego odpowiednika, pojechałem tam, spotkałem się z wieloma politykami. Później w trakcie rewizyty również mój odpowiednik przewodniczący (Rady Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaił) Miasnikowicz rozmawiał i z premierem, i z prezydentem. To jest zupełnie normalne, prowadzenie rozmów. Natomiast byłoby nienormalne, gdybym ja pojechał na zaproszenie prezydenta albo sam bym zapraszał prezydenta - oświadczył Karczewski.

Zaznaczył, że celem jego wizyty na Białorusi było podjęcie działań zmierzających do "odwrócenia się Białorusi do Europy", zaś rozmowa z Łukaszenką była "krótką, kurtuazyjną rozmową", która dotykała wszystkich trudnych tematów, m.in. relacji historycznych i traktowania Polaków mieszkających na Białorusi.

To, na czym nam najbardziej zależało, a zależało nam na tym, aby władze białoruskie umożliwiły naukę języka polskiego, naukę w języku polskim, osiągnęliśmy ten cel i wszystkie polskie dzieci chodzą do polskich szkół. Uważam, że warto było. Gdyby czas się cofnął, to bym pojechał jeszcze raz na Białoruś i jeszcze raz bym rozmawiał, i z Łukaszenką, i z premierem, i z ministrem spraw zagranicznych - oświadczył wicemarszałek Senatu. Dodał, że w tej chwili na pewno nie określiłby Łukaszenki ciepłym człowiekiem.

Podczas konferencji Karczewski oświadczył również, że "z wielkim smutkiem patrzy na Kancelarię Senatu, w której zatrudnieni są politycy i którzy nie odstąpili od działań politycznych i na Twitterze, na Facebooku bardzo agresywnie atakują PiS, atakują prezydenta, premiera". Występujemy z pismem do szefa Kancelarii Senatu ministra Piotra Świąteckiego z prośbą, aby zwrócił uwagę urzędnikom Kancelarii Senatu, którzy nie powinni prowadzić działalności politycznej - powiedział Karczewski.

Dodał, że zostało właśnie złożone pismo z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji i o poinformowanie polityków PiS o efektach działań.

Reklama