Prezydent podkreślił w Polsat News, iż zdecydował tak, powołując się na art. 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Art. 86 ust. 1 tej ustawy mówi, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Ja podejmuję taką decyzję, aby wstrzymać się przed nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TK - oświadczył Andrzej Duda.

Reklama

Prezydent był też pytany, czy po środowym spotkaniu z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych podpisze nowelę ustaw sądowych, rozszerzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie w przewidzianym do tego konstytucyjnym terminie, czyli w terminie 21 dni od momentu otrzymania ustawy. Nie mam wątpliwości, że w tej ustawie jest wiele rozwiązań, które są systemowo po prostu potrzebne - dodał.

Nie ma powodów, aby Krajowa Rada Sądownictwa wstrzymała konkursy, które aktualnie się toczą, dlatego że i tak ostateczna decyzja, o tym, aby powołać kogoś na sędziego, należy do prezydenta - powiedział w czwartek członek Rady, sędzia Jarosław Dudzicz.

Sędzia Dudzicz zapytany został w TVN24, czy w związku z decyzją prezydenta KRS wstrzyma się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. Nie mamy powodów, aby wstrzymać nasze konkursy, które aktualnie się toczą, dlatego, że i tak ostateczna decyzja o tym, aby powołać kogoś na sędziego, należy do prezydenta" - podkreślił.

25 lutego TK zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i SN oraz pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Wniosek Elżbiety Witek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w przeddzień posiedzenia trzech izb SN, zainicjowanego pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu tym chodziło o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie SN dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

TK w wydanym we wtorek postanowieniu zdecydował, że do czsu rozstrzygnięcia ws. sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania. TK wstrzymał także czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Zgodnie z uchwałą trzech izb SN, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym - zgodnie z uchwałą - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.