Marta Kightley obejmie stanowisko pierwszego zastępcy prezesa NBP.

Prezydent uzupełnił skład zarządu NBP w związku z odejściem z tego gremium z dniem 1 marca Teresy Czerwińskiej, która obejmuje stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz w związku z wygasającą 7. marca kadencją pierwszego wiceprezesa NBP Piotra Wiesiołka.

Reklama

Kightley obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego warszawskiej SGH. Według biogramu ze strony uczelni, w 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie w 2015 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W latach 2007-2010 pracowała w służbie dyplomatycznej, pełniąc funkcję kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Seulu. Od 2016 jest roku jest Członkiem Rady Edukacyjnej NBP. W 2019 roku została laureatką nagrody przyznawanej przez studentów SGH dla najbardziej inspirującego wykładowcy na studium magisterskim.

Pogonowski od lutego 2016 r. do stycznia 2020 r. był szefem ABW. Odszedł ze służby z powodów osobistych. Z wykształcenia jest prawnikiem.

W skład kierującego działalnością NBP zarządu wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Członków zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Kadencja członka zarządu NBP trwa 6 lat.

Po zmianach zarząd NBP będą tworzyć: prezes Adam Glapiński, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek, wiceprezes Anna Trzecińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Szałamacha, Piotr Pogonowski i Marta Kightley.