Inne
Reklama

Za to młodzi ludzie z dużych aglomeracji oczekują, że władza wreszcie nada tempa budowie autostrad i nowoczesnych dróg. Posiadające doświadczenie zawodowe czterdziestolatki podpowiadają rządzącym obniżenie podatków.

Z sondażu wynika również, że nie zapominamy Platformie obietnicy uczynienia z Polski drugiej Irlandii. Dlatego oczekujemy od rządu działań, które zachęcą do powrotu do kraju Polaków pracujących za granicą. Jest to dla nas ważniejsze niż walka z korupcją czy ograniczenie biurokracji. Równie solidarnie opowiadamy się za podwyżkami dla lekarzy oraz nauczycieli.

W październiku, tuż przed wyborami, postawiliśmy podobne pytanie. Wtedy Polacy jako najważniejsze zadanie dla nowej władzy wskazywali budowę dróg, za nim pojawiło się oczekiwanie podwyżki płac i emerytur. Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu znalazł się wówczas postulat o upowszechnieniu internetu. Za to idea wprowadzenia podatku liniowego była wtedy jedną z ostatnich, jaką wymieniali ankietowani.