Inne
Reklama

O ile jednak przyznajemy rację lekarzom w ich walce o wyższe pensje, o tyle nie chcemy, żeby w ramach protestu odchodzili od łóżek pacjentów.

Zaskakujące są opinie Polaków na temat zmiany sytuacji w służbie zdrowia. Za najkorzystniejszą propozycję uważamy wprowadzenie wolnego rynku w ubezpieczeniach zdrowotnych przez dopuszczenie prywatnych firm do konkurowania z NFZ oraz wprowadzenie odpłatności za niektóre usługi zdrowotne. Nie zgadzamy się jednak na całkowitą prywatyzację służby zdrowia oraz kolejną podwyżkę składki na ubezpieczenia zdrowotne.