Dokument Kongregacji Nauki Wiary ma służyć pomocą diecezjom, instytutom życia konsekrowanego, konferencjom episkopatów i organizacjom kościelnym, by "lepiej zrozumiały i realizowały wymogi sprawiedliwości" w przypadkach "ciężkich czynów, jakie dla całego Kościoła stanowią głęboką i bolesną ranę, którą należy uleczyć".

Reklama

W dokumencie podkreślono, że biskupi powinni zawiadamiać cywilny wymiar sprawiedliwości o czynach pedofilii, jeśli przewiduje to miejscowe prawo.

"Także w przypadku braku wyraźnego obowiązku, niech władze kościele złożą zawiadomienie kompetentnym władzom cywilnym, ilekroć uważają to za niezbędne dla ochrony osoby skrzywdzonej i innych nieletnich, zagrożonych dalszymi czynami przestępczymi" - głosi dokument kongregacji.

Zauważono, że w niektórych krajach istnieje obowiązek zgłaszania czynów pedofilii organom śledczym, a w innych - nie.

W każdym wypadku Watykan nałożył na biskupów obowiązek współpracy z władzami świeckimi, jeśli poproszą o dokumenty sprawy.